Privacyverklaring Jay’s Place

PRIVACYVERKLARING “Stichting Jay’s Place muziek, zang & dans & VOF Jay’s Place”

Persoonsgegevens
Deze verklaring is bedoeld voor de klanten en/of leveranciers van “Stichting Jay’s Place muziek, zang & dans en VOF Jay’s Place”. In deze verklaring wordt nader ingegaan op de wijze waarop “Stichting Jay’s Place muziek, zang & dans en VOF Jay’s Place” omgaan met de door u verstrekte persoonsgegevens. Een “persoonsgegeven” zegt iets of zou iets kunnen zeggen over een natuurlijk persoon. Voorbeelden van persoonsgegevens zijn: naw-gegevens, e-mailadressen, fiscale identificatienummers, telefoonnummers, inlogcodes.

“Stichting Jay’s Place muziek, zang & dans en VOF Jay’s Place” vragen aandacht voor het feit dat de persoonsgegevens die u aan ons verstrekt, worden verzameld en worden gebruikt omdat dit noodzakelijk is om een eventuele opdracht van u aan te kunnen nemen en uit te voeren. Dat geldt zowel voor (potentiële) klanten als voor partijen bij wie “Stichting Jay’s Place muziek, zang & dans en VOF Jay’s Place” zaken en/of diensten inkoopt.
Zonder deze gegevens zou het onmogelijk zijn te kunnen bepalen aan welke specificaties of wensen een bepaalde dienst dient te voldoen, werkzaamheden te verrichten, te factureren, te betalen en met u vlot en efficiënt te kunnen communiceren over de uitvoeringsaspecten van de opdracht.
U bent niet verplicht om ons uw persoonsgegevens te verstrekken. Als u geen of onvoldoende persoonsgegevens verstrekt, dan is het echter wel mogelijk dat aan de hiervoor genoemde werkzaamheden geen uitvoering gegeven kan worden.

Doorgifte aan derden
In verband met de uitvoering van de opdracht is het mogelijk dat uw persoonsgegevens moeten worden verstrekt aan derden (Belastingdienst, KvK, etc). Verder maakt “Stichting Jay’s Place muziek, zang & dans en VOF Jay’s Place” gebruik van externe serverruimte voor de opslag en bewerking van (delen van) uw administratie, waar uw persoonsgegevens een onderdeel van kunnen uitmaken.

Bewaarperiode persoonsgegevens
Indien u geen klant bent geworden (of “Stichting Jay’s Place muziek, zang & dans en VOF Jay’s Place” niet van u) dan zullen uw persoonsgegevens uiterlijk twaalf maanden na het laatste contact worden verwijderd. 
Indien u wel klant bent geworden (of “Stichting Jay’s Place muziek, zang & dans en VOF Jay’s Place” van u) dan zullen uw persoonsgegevens bewaard worden voor de duur van zeven jaar na het einde van het boekjaar waarin de opdracht van/met u volledig is uitgevoerd. De periode van zeven jaar komt overeen met de periode waarbinnen “Stichting Jay’s Place muziek, zang & dans en VOF Jay’s Place” (en u) verplicht is de administratie te bewaren voor de Belastingdienst. Na afloop van deze periode worden uw persoonsgegevens verwijderd.

Uw rechten
U heeft het recht:
uw eigen persoonsgegevens te mogen inzien en/of te verkrijgen. 
uw eigen persoonsgegevens te (laten) wijzigen indien daarin onjuistheden staan
uw eigen persoonsgegevens te (laten) wissen of het gebruik daarvan laten beperken
uw eigen persoonsgegevens door “Stichting Jay’s Place muziek, zang & dans en VOF Jay’s Place” aan een ander over te dragen.
Ook kunt u bij “Stichting Jay’s Place muziek, zang & dans en VOF Jay’s Place” bezwaar maken tegen het verzamelen en gebruiken van uw gegevens of een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Om uw rechten te kunnen uitoefenen kunt u zich wenden tot:
“Stichting Jay’s Place muziek, zang & dans en VOF Jay’s Place” t.a.v. J. Wagenaar
Bergweg Noord 1-3
NL 2661 CM Bergschenhoek
E: info@jaysplace.nl
M: 06-41858842
Ook met vragen of voor meer informatie over het verzamelen en gebruiken van uw persoonsgegevens kunt u uiteraard contact opnemen.
Deze privacyverklaring is ingegaan per 25 mei 2018. “Stichting Jay’s Place muziek, zang & dans en VOF Jay’s Place” behoudt zich het recht voor deze privacyverklaring aan te passen. Als het om een belangrijke wijziging gaat, zal “Stichting Jay’s Place muziek, zang & dans en VOF Jay’s Place” u daar van op de hoogte brengen.

Jay's Place
Jay's PlaceTuesday, May 25th, 2021 at 8:40am
🎶TIKTOK DANSDAG🎵

📅Wanneer? Zondag 30 mei, 4-6 jaar van 09:30-10:20 en vanaf 7 jaar van 10:30-12:30
📍Waar? Cultuurfabriek, Groeneweg 49, Bergschenhoek
💰Gratis voor alle leerlingen van Jay’s Place en één vriend(innet)je
📩Aanmelden via info@jaysplace.nl of bij je docent met: naam, lesdag/docent, privacykeuze, of je iemand meeneemt

TOT DAN!😎🔥
Jay's Place
Jay's PlaceFriday, May 21st, 2021 at 10:40am
Op: Zondag 30 mei
Waar: Cultuurfabriek, Groeneweg 49 te Bergschenhoek
Tijd: tussen 10:30-12:30 (4-6 jaar 9:30-10:20)
Voor wie: voor alle leerlingen van Jay’s Place en een vriend(in) (& gratis!)
Aanmelden: info@jaysplace of je docent
Met: naam, lesdag/docent. privacy keuze. En natuurlijk of je iemand meeneemt.

Heb je geen mail hierover ontvangen ? Laat het ons weten en we sturen deze nogmaals op.
Jay's Place
Jay's PlaceThursday, May 20th, 2021 at 6:06pm
YEAAAAH We mogen weer naar binnen!🎸🥁💃🏾🕺🎶 Uiteraard wel met inachtneming van de coronamaatregelen. Vanaf 19 mei zijn de lessen weer binnen op onze locaties. We zien jullie snel!👋😎
Jay's Place
Jay's PlaceFriday, April 30th, 2021 at 9:26am
Op vrijdag 23 april vond de tweede try-out plaats van Muziek en Moves. Het was echt super leuk!! 🕺🏾💃🎶 Er zijn nog plekken beschikbaar voor aanmelding dus wees er snel bij!

Check ook onze facebookpagina: Muziek & Moves - voor kids met beperking - Jay's Place

Lansingerland Beweegt #LansingerlandBeweegt #SportMEE
Jay's Place
Jay's Place
Jay's PlaceSaturday, April 24th, 2021 at 8:30am
🌼Fijne meivakantie allemaal!🌻
Let op: de meivakantie loopt van 24 april t/m 9 mei, dus dan zijn er geen lessen!
Jay's Place
Jay's PlaceMonday, April 12th, 2021 at 11:55am
Try-out voor Muziek & Moves

Jay’s Place organiseert op maandag 19 en vrijdag 23 april van 16.00 tot 17.00 uur een try-out voor Muziek & Moves: een geweldig leuke club voor kinderen met een beperking (7-16 jaar).

Tijdens deze workshop staat plezier in muziek en dans centraal. Op een speelse en toegankelijke manier maken kinderen kennis met verschillende instrumenten en moves. Denk daarbij aan dans, drums, piano en zang. De groepen zijn klein waardoor er veel aandacht is voor iedere deelnemer.
In de try-out worden vooral veel dingen geprobeerd. Gekeken zal worden hoe Muziek & Moves verder vorm gegeven kan worden. Vanwege corona zullen deze workshops voorlopig op het plein naast de Cultuurfabriek in Bergschenhoek plaatsvinden. Bij slecht weer word je na aanmelden via de app geïnformeerd.

Enthousiast geworden? Ouders/verzorgers kunnen hun kind aanmelden via Whatsapp bij M. Idema, 06–43990634