Privacyverklaring Jay’s Place

PRIVACYVERKLARING “Stichting Jay’s Place muziek, zang & dans & VOF Jay’s Place”

Persoonsgegevens
Deze verklaring is bedoeld voor de klanten en/of leveranciers van “Stichting Jay’s Place muziek, zang & dans en VOF Jay’s Place”. In deze verklaring wordt nader ingegaan op de wijze waarop “Stichting Jay’s Place muziek, zang & dans en VOF Jay’s Place” omgaan met de door u verstrekte persoonsgegevens. Een “persoonsgegeven” zegt iets of zou iets kunnen zeggen over een natuurlijk persoon. Voorbeelden van persoonsgegevens zijn: naw-gegevens, e-mailadressen, fiscale identificatienummers, telefoonnummers, inlogcodes.

“Stichting Jay’s Place muziek, zang & dans en VOF Jay’s Place” vragen aandacht voor het feit dat de persoonsgegevens die u aan ons verstrekt, worden verzameld en worden gebruikt omdat dit noodzakelijk is om een eventuele opdracht van u aan te kunnen nemen en uit te voeren. Dat geldt zowel voor (potentiële) klanten als voor partijen bij wie “Stichting Jay’s Place muziek, zang & dans en VOF Jay’s Place” zaken en/of diensten inkoopt.
Zonder deze gegevens zou het onmogelijk zijn te kunnen bepalen aan welke specificaties of wensen een bepaalde dienst dient te voldoen, werkzaamheden te verrichten, te factureren, te betalen en met u vlot en efficiënt te kunnen communiceren over de uitvoeringsaspecten van de opdracht.
U bent niet verplicht om ons uw persoonsgegevens te verstrekken. Als u geen of onvoldoende persoonsgegevens verstrekt, dan is het echter wel mogelijk dat aan de hiervoor genoemde werkzaamheden geen uitvoering gegeven kan worden.

Doorgifte aan derden
In verband met de uitvoering van de opdracht is het mogelijk dat uw persoonsgegevens moeten worden verstrekt aan derden (Belastingdienst, KvK, etc). Verder maakt “Stichting Jay’s Place muziek, zang & dans en VOF Jay’s Place” gebruik van externe serverruimte voor de opslag en bewerking van (delen van) uw administratie, waar uw persoonsgegevens een onderdeel van kunnen uitmaken.

Bewaarperiode persoonsgegevens
Indien u geen klant bent geworden (of “Stichting Jay’s Place muziek, zang & dans en VOF Jay’s Place” niet van u) dan zullen uw persoonsgegevens uiterlijk twaalf maanden na het laatste contact worden verwijderd. 
Indien u wel klant bent geworden (of “Stichting Jay’s Place muziek, zang & dans en VOF Jay’s Place” van u) dan zullen uw persoonsgegevens bewaard worden voor de duur van zeven jaar na het einde van het boekjaar waarin de opdracht van/met u volledig is uitgevoerd. De periode van zeven jaar komt overeen met de periode waarbinnen “Stichting Jay’s Place muziek, zang & dans en VOF Jay’s Place” (en u) verplicht is de administratie te bewaren voor de Belastingdienst. Na afloop van deze periode worden uw persoonsgegevens verwijderd.

Uw rechten
U heeft het recht:
uw eigen persoonsgegevens te mogen inzien en/of te verkrijgen. 
uw eigen persoonsgegevens te (laten) wijzigen indien daarin onjuistheden staan
uw eigen persoonsgegevens te (laten) wissen of het gebruik daarvan laten beperken
uw eigen persoonsgegevens door “Stichting Jay’s Place muziek, zang & dans en VOF Jay’s Place” aan een ander over te dragen.
Ook kunt u bij “Stichting Jay’s Place muziek, zang & dans en VOF Jay’s Place” bezwaar maken tegen het verzamelen en gebruiken van uw gegevens of een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Om uw rechten te kunnen uitoefenen kunt u zich wenden tot:
“Stichting Jay’s Place muziek, zang & dans en VOF Jay’s Place” t.a.v. J. Wagenaar
Bergweg Noord 1-3
NL 2661 CM Bergschenhoek
E: info@jaysplace.nl
M: 06-41858842
Ook met vragen of voor meer informatie over het verzamelen en gebruiken van uw persoonsgegevens kunt u uiteraard contact opnemen.
Deze privacyverklaring is ingegaan per 25 mei 2018. “Stichting Jay’s Place muziek, zang & dans en VOF Jay’s Place” behoudt zich het recht voor deze privacyverklaring aan te passen. Als het om een belangrijke wijziging gaat, zal “Stichting Jay’s Place muziek, zang & dans en VOF Jay’s Place” u daar van op de hoogte brengen.

Jay's Place
Jay's PlaceFriday, October 23rd, 2020 at 5:24pm
🍁HERFSTVAKANTIE t/m zondag 25 oktober!🌳Er zijn dan dus geen lessen!🍃 Tot na de vakantie!🌾
Jay's Place
Jay's PlaceSunday, August 30th, 2020 at 4:23pm
🎵Het nieuwe cursusjaar gaat weer beginnen bij Jay’s Place!🎶
Jay's Place
Jay's Place
Jay's PlaceTuesday, August 25th, 2020 at 8:47pm
Zomerritme wordt helaas wegens weersomstandigheden verplaatst naar een nader te bepalen datum. Houd onze socials en website in de gaten!
Jay's Place
Jay's PlaceTuesday, August 18th, 2020 at 1:07pm
☀️28 augustus - Zomerritme: workshops dans, muziek & woordkunst - Locatie Vidaa Bergschenhoek☀️

Wil je kennismaken met percussie, poëzie of dans? Of schrijf jij zelf gedichten maar wil je jouw teksten of performance verbeteren? Jay’s Place en Bibliotheek Oostland bieden inwoners van Lansingerland op 28 augustus verschillende workshops voor alle leeftijden en instapniveaus. Doe mee aan een van de interessante workshops op het gebied van muziek, dans en woordkunst die ervoor zorgen dat jij nog nét even wat langer in dat zomerritme blijft. Kijk op jaysplace.nl of de website van Lansingerland Beweegt om te zien wat er allemaal te doen is!
Jay's Place
Jay's Place
Jay's PlaceMonday, August 17th, 2020 at 2:15pm
‘Het gemiste feestje’, 19 augustus, is helaas afgelast. Maar: kijk op onze site voor de activiteiten op 28 augustus, ook in Vidaa!
Jay's Place
Jay's PlaceWednesday, August 12th, 2020 at 1:33pm
🎂Nog één week te gaan tot het gemiste feestje! Kom jij ook? We zien je graag!🎉
Jay's Place