Skip to content

 

Algemene Voorwaarden

 1. Voor iedere cursus dient een inschrijfformulier volledig ingevuld te worden. Door ondertekening verklaart de cursist akkoord te gaan met de voorwaarden en tarieven van het geldende cursusjaar.
 2. De proefmaand zijn vier aaneengesloten lessen uitgezonderd  de reguliere schoolvakanties. Het lesgeld
  moet  vóór  aanvang  van  de  proefmaand  betaald worden,  anders  zullen  er  geen  lessen  plaatsvinden.
  Men wordt direct ingeschreven, eventuele restitutie wordt na de proefmaand voldaan.
 3. Wij brengen eenmalig inschrijvings- en administratiekosten à € 9,00 in rekening (geldt niet voor de proefmaand).
 4. Het cursusjaar loopt van september tot september, waarvan 38 lessen zijn gegarandeerd. De vakantieperioden zijn zo veel mogelijk gelijk aan die van het (muziek)schoolonderwijs. Doorbetaling tijdens de vakantieperioden is verplicht. Cursisten betalen dus over 11 maanden per jaar lesgeld: van september t/m juli.
  De maanden juli en augustus hanteren wij als 1 maand. Men dient zich voor elk cursusjaar opnieuw in te schrijven.
 5. Uitschrijven: Hoe kan ik mijn cursusjaar  opzeggen? Opzeggen van de lesovereenkomst moet altijd schriftelijk gebeuren via mail of post, gericht aan Jay’s Place, Bergweg Noord 1-3, 2661 CM Bergschenhoek of info@jaysplace.nl. Opzeggen is alleen mogelijk per 1 februari of 1 juli, met in beide gevallen een opzegtermijn van tenminste 1 maand. Dus je opzegbrief of -mail moet voor 1 januari of 1 juni door Jay’s Place zijn ontvangen. Op andere tijdstippen is opzeggen niet mogelijk. Er wordt dan door Jay’s Place gehandeld alsof het opzeggen heeft plaatsgevonden op de eerstvolgende van de twee opzegdata.
 6. De leerling heeft geen recht op restitutie van het lesgeld indien hij/zij een of meerdere lessen op het afgesproken tijdstip verzuimt. Dit geldt ook voor de proefmaand.
 7. Bij verzuim van de docent(e) wegens omstandigheden dient de cursist binnen een cursusjaar tenminste 2 dagen door te betalen. Bij meerdere dagen zullen deze worden ingehaald, of door een vervanger worden verzorgd.
 8. De lessen vinden plaats bij voldoende aanmeldingen, in volgorde van inschrijving. Het is mogelijks tussentijds aan te melden.
 9. De betaling geschiedt of per automatische incasso in 4 termijnen, of het gehele cursusjaar vooraf. Cursisten zijn betalingsplichtig vanaf de eerste les.
 10. Bij het niet nakomen van de financiële verplichtingen hanteren wij de volgende procedure: Na de eerste aanmaning wordt de rekening met €5,- verhoogd, na de tweede aanmaning met €10,-en na de derde aanmaning met €15,- . Jay’s Place is gerechtigd om voor iedere extra incasso poging administratiekosten in rekening te brengen. Indien de leerling, ook na te zijn gemaand om alsnog aan zijn betalingsverplichting te voldoen, in gebreke blijft, is de leerling in verzuim. Hierdoor zijn alle vorderingen van een incassobureau automatisch voor de leerling.
 11. Elk tweede of volgend gezinslid krijgt 5% korting op de dan geldende lestarieven. Dit geldt niet voor de lessen onder de 18 jaar in Lansingerland en de lessen waar al een korting op zit.
 12. Er zullen gedurende het cursusjaar regelmatig foto’s worden gemaakt voor o.a. de website. Door ondertekening van het inschrijfformulier verklaart men zich hiermee akkoord. Cursisten kunnen hier van te voren bezwaar tegen maken.
 13. Wij respecteren de privacy van onze klanten en we zorgen ervoor dat de persoonlijke informatie die aan ons wordt doorgegeven vertrouwelijk wordt behandeld. Wel hebben we enkele gegevens nodig voor onze administratie. Die persoonlijke gegevens zullen wij niet aan derden verkopen of ter beschikking stellen. Wij waarderen het vertrouwen dat er in ons wordt gesteld en wij zullen daarom uiterst zorgvuldig met de gegevens en de bewaring daarvan omgaan..

Jay's Place
Jay's PlaceWednesday, April 3rd, 2024 at 7:31am
Kom op zondag 7 april naar de jaarlijkse uitvoering van 55+ popkoor LanZingt! Het wordt en afwisselende middag met -naast het optreden van LanZingt- ook optredens van de Soul Dance groep. Het koor wordt wederom live begeleid door leerlingen en docenten van Jay’s Place. Het repertoire bestaat uit bekende en minder bekende liedjes uit voornamelijk de jaren zestig en zeventig, maar ook nieuwer repertoire wordt zeker niet geschuwd.

📆Wanneer: Zondag 7 april, 14:00. Zaal open om 13:30
📍Waar: Cultuurfabriek, Groeneweg 49, 2661 AL, Bergschenhoek
💰Entree: €7,50 (inclusief drankje), betalen aan de deur

Meer info www.jaysplace.nlinfo@jaysplace.nl – 06-41858842
.
.
.
#jaysplace #muziek #zang #dans #muziekschool #zangschool #dansschool #muziekles #zangles #dansles #breakdance #breakdanceles #workshop #breakdanceworkshop #workshopbreakdance #hiphop #streetdance #piano #pianoles #ballet #gitaar #drum #DJ #afrodance #linedance #soullinedance #souldance #nederlandstalig #nederlandstaligemuziek #ouderenkoor
Jay's Place
Jay's PlaceMonday, April 1st, 2024 at 9:09am
Afgelopen week is het project Dare2BMe van start gegaan.
2e jaars scholieren van de theaterklas Wolfert Lansing interviewen ouderen over hun leven en volgen apart en gezamenlijk verschillende activiteiten. De opgedane kennis en ervaring wordt verwerkt in een korte theatervoorstelling.

Dit project is een samenwerking tussen Wolfert Lansing, Humanitas Lansingerland en Jay's Place. Benieuwd naar het resultaat? Blijf ons dan volgen!

Meer weten? Lees dit artikel in de Heraut: https://www.herautonline.nl/137373-2/
.
.
.
#jaysplace #muziek #zang #dans #muziekschool #zangschool #dansschool #muziekles #zangles #dansles #breakdance #breakdanceles #workshop #breakdanceworkshop #workshopbreakdance #hiphop #streetdance #piano #pianoles #ballet #gitaar #drum #DJ #afrodance #linedance #soullinedance #souldance #nederlandstalig #nederlandstaligemuziek #ouderenkoor
Jay's Place
Jay's PlaceSaturday, March 30th, 2024 at 7:53am
In april start alweer de tweede editie dit jaar van workshop Soul Dance. Lekker dansen op oude soul- en discomuziek!
Er zijn twee groepen, op de woensdag (begeleid door Jonathan) en op de zondag (begeleid door Jolanda). In beide groepen is nog plek, dus meld je aan!

📆Wanneer: 10 lessen op woensdag van 13:30-14:30 (eerste les 3 april) of 8 lessen op zondag van 10:30-11:30 (eerste les 14 april)
📍Waar: Cultuurfabriek, Groeneweg 49, 2661 AL, Bergschenhoek, 1e verdieping (lift aanwezig)
💰Kosten: 10 lessen op woensdag voor €40 (€35 met actiefpas) en 8 lessen op zondag voor €32 (€29 met actiefpas). Dit bedrag kan worden gestort op rekening: NL41TRIO0198035470 tnv: Stichting Jay's Place
✏️Aanmelden: stuur een email naar info@jaysplace.nl of bel 06-41858842
.
.
.
#jaysplace #muziek #zang #dans #muziekschool #zangschool #dansschool #muziekles #zangles #dansles #breakdance #breakdanceles #workshop #breakdanceworkshop #workshopbreakdance #hiphop #streetdance #piano #pianoles #ballet #gitaar #drum #DJ #afrodance #linedance #soullinedance #souldance #nederlandstalig #nederlandstaligemuziek #ouderenkoor
Jay's Place
Jay's PlaceSunday, March 10th, 2024 at 3:14pm
Voor het project "Dare 2B Me" zoeken wij in samenwerking met Humanitas Lansingerland nog enkele 60+-ers uit de regio die hun verhalen en ervaringen met jongeren willen delen. Ook zoeken we vrijwilligers (alle leeftijden) om deelnemers te begeleiden.
Wilt u meer weten? Op maandag 18 maart is er een interactieve informatieve ochtend in de Cultuurfabriek. We sluiten de ochtend af met een lunch.
Wilt u meer informatie of wilt u zich hiervoor aanmelden? Neem dan contact op met Zoé Baart van Humanitas door te bellen naar 06-5382 7319 of mailen naar z.baart@humanitas.nl.
We horen graag van u!
.
.
.
#jaysplace #muziek #zang #dans #muziekschool #zangschool #dansschool #muziekles #zangles #dansles #breakdance #breakdanceles #workshop #breakdanceworkshop #workshopbreakdance #hiphop #streetdance #piano #pianoles #ballet #gitaar #drum #DJ #afrodance #linedance #soullinedance #souldance #nederlandstalig #nederlandstaligemuziek #ouderenkoor
Jay's Place
Jay's PlaceWednesday, February 28th, 2024 at 2:38pm
Muziek en bewegen 55+

Op vrijdag 1 maart start de nieuwe cursus muziek & bewegen 55+ bij Jay’s Place. Onderdelen zijn: ritme, zingen en melodie/harmonie. Aan het eind van de cursus bent u in staat om met de andere deelnemers een muziekstuk te spelen en te zingen.

🚶🏽‍➡️Waarom bewegen? Dit omdat de basis van alle muziek ritme is. Dit voelen we met ons lichaam. Daarom is bewegen op ritme (niet dansen) belangrijk om het gevoel hiervan te krijgen.

🎶Waarom muziek? Muziek ontspant en prikkelt de hersenen. Als u luistert naar muziek heeft dat al een positieve invloed op de hersenen. Het zorgt het voor ontspanning, verlaging van de bloeddruk en vermindering van stress.

📆Wanneer: 10 lessen, elke vrijdag vanaf 1 maart om 13:15-14:30 (de les duurt 60-75 minuten)
📍Waar: Cultuurfabriek, Groeneweg 49 2661 AL Bergschenhoek, 1e verdieping (lift aanwezig)
💰Kosten: €40 voor 10 lessen (met actiefpas €35)
✏️Aanmelden: mail naar info@jaysplace.nl met de volgende informatie: naam, email, telefoonnummer en postcode
.
.
.
#jaysplace #muziek #zang #dans #muziekschool #zangschool #dansschool #muziekles #zangles #dansles #piano #pianoles #ballet #gitaar #drums #linedance #soullinedance #souldance #nederlandstalig #nederlandstaligemuziek #ouderenkoor #percussie #bodypercussie #ouderen #muziekvoorouderen #bewegingvoorouderen #muziekenbewegen #55+ #ritme #melodie